Gjensidige “Øvelse gjør mester”

Detaljer

Gjensidige "Øvelse gjør mester" reklamefilmerProdusent: island

Beskrivelse

Gjensidige “øvelse gjør mester” reklamefilmer.

Face var med på innspilling til en reklamekampanje for Gjensidige. Face stilte med flere av våre skuespillere. Kristian, Chatrine, Silje og Jan Fredrik vet at øvelse gjør mester.